TỔNG QUAN VỀ CARITAS

“Caritas” theo nguyên ngữ Latinh nghĩa là Yêu thương – Bác ái. Caritas là dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người, một tình yêu tự nguyện và không biên giới. Caritas minh chứng cho tình yêu Thiên Chúa giữa chúng ta, một tình yêu dành cho mọi dân tộc, cách riêng cho những người nghèo khổ. Caritas cũng là tên một tổ chức trong Giáo hội Công giáo có nhiệm vụ điều phối, cổ võ việc thực thi bác ái xã hội.

Caritas Quốc tế

Caritas Quốc tế (Caritas Internationalis) là một tổ chức bác ái trên phạm vị toàn cầu của Hội thánh Công giáo, bao gồm 165 thành viên. Tổ chức này được thành lập từ năm 1951, hiện nay đang hoạt động trên 200 vùng lãnh thổ, có Trụ sở chính tại Vatican và có văn phòng tại New York (Hoa Kỳ), Geneva (Thuỵ Sĩ), và làm việc với các tổ chức quốc tế khác.

Lấy nguồn cảm hứng từ các giá trị Tin Mừng và Giáo huấn Công giáo, Caritas Quốc tế hoạt động trong các lãnh vực chính: cứu trợ khẩn cấp, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của con người, góp phần vào việc xoá đói giảm nghèo và xây dựng hoà bình.

Caritas Việt Nam

Caritas Việt Nam là tổ chức hoạt động bác ái xã hội trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (HĐGMVN). Caritas Việt Nam bao gồm Văn phòng Caritas Việt Nam và 27 Caritas Giáo phận. Trong mỗi Caritas Giáo phận, mạng lưới Caritas được triển khai đến giáo hạt, giáo xứ. Dưới ánh sáng của Lời Chúa và Giáo huấn của Giáo Hội, mọi thành viên trong gia đình Caritas thực thi hoạt động bác ái mang đặc tính Kitô giáo, hướng đến việc loan báo Tin Mừng.

Lịch sử hình thành và phát triển

Caritas Việt Nam được thành lập tại miền Nam Việt Nam vào năm 1965 để đáp ứng nhu cầu khẩn thiết của những nạn nhân chiến tranh. Từ tháng 06 năm 1976, Caritas Việt Nam được yêu cầu ngưng hoạt động. Ngày 02 tháng 7 năm 2008, Chính phủ Việt Nam đồng ý cho HĐGMVN tái thiết lập Caritas Việt Nam và 26 Caritas Giáo phận, hoạt động theo tinh thần bác ái xã hội của Giáo hội Công giáo. Vào tháng 03 năm 2011, Caritas Việt Nam gia nhập Caritas Á Châu và trở thành thành viên chính thức của Caritas Quốc tế vào tháng 05 năm 2011.

Trụ sở Caritas Việt Nam

Giai đoạn đầu, văn phòng Caritas Việt Nam làm việc tại Trung tâm Công giáo, số 72/12 Trần Quốc Toản, quận 3, TP. HCM. Năm 2011, Văn phòng chuyển sang ngôi nhà thuê tại số 23/25, đường D2, Văn Thánh Bắc, quận Bình Thạnh, TP. HCM. Sau nhiều năm xây dựng, trụ sở mới của Caritas Việt Nam được khánh thành vào ngày 16 tháng 4 năm 2015 với sự hiện diện của hầu hết các Giám mục thuộc HĐGMVN, đại diện của các đối tác, các tổ chức trong và ngoài nước cùng các vị khách quý. Từ đó, Văn phòng Caritas Việt Nam làm việc tại trụ sở Caritas Việt Nam, số 319 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP. HCM.

Tầm nhìn

Hướng đến một xã hội nhân văn, trong đó mọi người sống yêu thương và xứng với nhân phẩm của mình, để làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa.

Sứ mạng

Để xây dựng nền văn minh tình thương Caritas Việt Nam có những sứ mạng:
–    Tôn trọng nhân phẩm và bảo vệ sự sống con người qua việc thực thi bác ái và loan báo Tin Mừng cho mọi người
–    Xây dựng môi trường sống lành mạnh và liên đới trong tình bác ái Kitô giáo
–    Đồng hành và hợp tác với Caritas Giáo phận triển khai các hoạt động bác ái xã hội theo các dự án / chương trình đã đề ra, đặc biệt là cho những người dễ bị tổn thương, không phân biệt tôn giáo, sắc tộc

Giá trị cốt lõi

–    Yêu thương
–    Công bằng
–    Tôn trọng

Đối tượng phục vụ

Caritas Việt Nam hướng đến phục vụ con người, đặc biệt là những người nghèo vật chất lẫn tinh thần, người dễ bị tổn thương, bị bỏ rơi, hoặc bị gạt ra bên lề xã hội.


Công Văn Của Nhà Nước
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ 

Số: 941 / TGCP-CG
V/v đăng ký hoạt động cho hội đoàn Caritas Việt Nam
Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2008

Kính gửi: Cụ Giám mục Nguyễn Chu Trinh, Giám mục giáo phận Xuân Lộc, Chủ tịch Uỷ ban Bác ái Xã hội, Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Ban Tôn Giáo Chính phủ gửi đến Quý Cụ lời chào mừng trân trọng và xin trả lời về việc Quý Cụ xin sử dụng tên Caritas Việt Nam trong Uỷ ban Bác ái Xã hội, và xin đăng ký hoạt động cho hội đoàn Caritas Việt Nam như sau:

– Căn cứ điều 19, điều 33 Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo và điều 11 Nghị định 22/CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

– Căn cứ ý kiến của các cơ quan hữu quan và địa phương liên quan.
Ban Tôn giáo Chính phủ chấp thuận đề nghị của Quý Cụ về việc sử dụng tên Caritas Việt Nam và đăng ký hoạt động cho Caritas Việt Nam thuộc Uỷ ban Bác ái Xã hội, Hội đồng Giám mục Việt Nam. Caritas các giáo phận được sử dụng tên Caritas gắn liền với tên giáo phận và phải đăng ký hoạt động với các Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tuy nhiên, hiện chưa có quy định của Nhà nước về việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài hay mạng lưới các tổ chức phi chính phủ nước ngoài lập chi nhánh hay tổ chức của mình ở Việt Nam, nên không đặt vấn đề thành lập chi nhánh riêng của Caritas quốc tế tại Việt Nam.

Caritas Việt Nam hoạt động theo pháp luật Việt Nam và nội quy của Caritas Việt Nam (đính kèm), và chịu sự hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà nước về tôn giáo đối với các hoạt động mang tính hội đoàn tôn giáo và của cơ quan quản lý đối với các tổ chức phi chính phủ về hoạt động  trong lĩnh vực từ thiện xã hội nhân đạo.

Ban Tôn giáo Chính phủ xin trân trọng thông báo để Quý Cụ biết và thực hiện.
Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ Công an (A 41);
– Bộ Nội vu (Vụ TCPCP);
– Liên hiệp các tổ chức HN Việt Nam (PACCOM);
– Lưu VT, CG (2)


Hội đồng Giám mục Việt Nam
40 Nhà Chung – Hà Nội

BẢN XÁC NHẬN
CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC  VIỆT NAM
VỀ CARITAS VIỆT NAM

Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN) trong phiên họp thường niên tại Toà Giám Mục Xuân Lộc, từ ngày 22 đền 26-09-2008, đã xác nhận rằng :
Trong hoàn cảnh hiện nay của xã hội Việt Nam, HĐGMVN cần tổ chức Caritas Việt Nam như một Hiệp hội để giúp đỡ một cách có hiệu quả những người nghèo khổ, bệnh tật, những nạn nhân thiên tai, những nạn nhân xã hội như những người nhiễm HIV/AIDS, những người nghiện ma tuý, những phụ nữ trẻ em bị lạm dụng tình dục…

HĐGMVN vui mừng và hy vọng khi nhận được tin Nhà nước Việt Nam cho phép tái lập Caritas Việt Nam trong tất cả các giáo phận của Giáo Hội Việt Nam cũng như cho phép hoà nhập vào hoạt động Caritas toàn cầu.

HĐGMVN sau khi nghiên cứu và thảo luận đã chuẩn y nội quy của Caritas Việt Nam do Uỷ Ban Bác ái Xã hội đệ trình. Quy chế này xác định mục đích, tôn chỉ, nhiệm vụ, nguyên tắc hoạt động, tổ chức của Caritas Việt Nam tại Trung Ương cũng như tại các giáo phận.

HĐGMVN đồng ý và mong muốn Caritas Việt Nam được sát nhập vào Caritas Internationalis để cùng thực hiện hoạt động bác ái theo đường hướng chung của Giáo Hội toàn cầu.

HĐGMVN mong ước nhiều tín hữu tham gia vào Caritas Việt Nam để thực hiện tình bác ái của Chúa Kitô cho mọi người.
Xin Chúa chúc lành cho tất cả những ai tham dự Hiệp hội này.

Làm tại Xuân Lộc, ngày 25-09-2008
TM. HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Lời Giới Thiệu

 ĐỨC CHA ĐA MINH NGUYỄN CHU TRINH
CHỦ TỊCH UỶ BAN BÁC ÁI XÃ HỘI – CARITAS VIỆT NAM

Kính thưa Quý Hồng y, Quý Đức Cha,
Quý cha, Quý tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân thân mến,

Caritas Việt Nam đã được Nhà nước cho phép tái lập trên đất nước chúng ta và trong mỗi giáo phận như một hiệp hội thực hiện các hoạt động bác ái xã hội. Hội đồng Giám mục Việt Nam, trong kỳ họp thường niên, từ ngày 25-9-2008, tại Xuân Lộc, đã xác nhận tầm quan trọng và sự cần thiết của tổ chức này trong Giáo hội Việt Nam, cũng như trân trọng giới thiệu Hiệp hội này với cộng đồng tín hữu.

Trong lịch sử hoạt động, các tổ chức trong mạng lưới Caritas quốc tế đã từng giúp đỡ rất nhiều cho dân tộc và Giáo hội Việt Nam, nhiều người khi nghe đến Caritas là liên tưởng đến tài trợ vật chất mà quên mất đây là một Hiệp hội thúc đẩy tinh thần bác ái, chia sẻ tình thương của Thiên Chúa cho mọi người.
Hơn nữa, Caritas còn là một tổ chức Công giáo Tiến hành để cổ vũ việc loan báo Tin Mừng cứu độ của Đức Giêsu Kitô cách thiết thực qua việc giúp đỡ những người nghèo khổ, tật bệnh, bị gạt ra ngoài lề xã hội.

Caritas thật sự đã đổi mới bản chất và phương thức hành động khi Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI chỉ định vị Hồng y đầu tiên, Oscar Andres Rodriguez, làm Chủ tịch Caritas Internationalis thay cho những người giáo dân giữ chức vụ này từ mấy chục năm nay. Hành động này như muốn xác định Giáo Hội toàn cầu muốn hiệp hội Caritas đóng vai trò lớn lao hơn trong sinh hoạt của Giáo Hội và người tín hữu cần xác tín rằng “hoạt động bác ái chính là trách nhiệm của mỗi tín hữu và cũng là bản chất của Giáo hội Công giáo” như Đức Thánh Cha đã xác định trong Thông điệp Deus Caritas est (Thiên Chúa là Tình Yêu, số 20).

Chính vì muốn đáp ứng những thay đổi trong xã hội và Giáo hội mà Uỷ ban Bác ái Xã hội – Caritas Việt Nam đã soạn thảo bản Quy chế – Nội quy này để trình bày đôi nét về lịch sử, mục đích, tôn chỉ, nguyên tắc hành động, cơ cấu tổ chức và điều hành, cũng như đường hướng sinh hoạt của Caritas Việt Nam.

Tôi xin trân trọng giới thiệu Bản Cẩm Nang Caritas Việt Nam này đến toàn thể cộng đồng Dân Chúa sau khi đã được góp ý và bổ sung thêm những điều còn thiếu qua Hội Nghị Ra Mắt Caritas Việt Nam tại Xuân Lộc từ ngày 21-24/10/2008. Ước mong bản Quy Chế sớm được áp dụng thử nghiệm để mỗi thành viên Caritas Việt Nam có thể tham gia xây dựng nền văn minh tình yêu nơi Giáo Hội và Xã hội.

Xin Thiên Chúa Ba Ngôi chúc lành và Đức Mẹ La Vang chuyển cầu cho tất cả chúng ta.

Làm tại Xuân Lộc
Ngày Lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam, 24-11-2008
Gm. Đa Minh Nguyễn Chu Trinh
Chủ tịch UBBAXH – Caritas Việt Nam